ZJPerfekt.pl - Zofia Jabłońska, Biuro usług audytorskich i rachunkowych

"Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu."

 

Zofia Jabłońska, właścicielka Biura, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ekonomista o wieloletniej praktyce na stanowisku głównego księgowego,biegły rewident nr ewid. 9425.

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie - zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

W ramach renomowanej firmy audytorskiej badaliśmy na rynku wielkopolskim sprawozdania finansowe  za okresy od 1997 roku do 1999 roku oraz samodzielnie na własny rachunek od 2000 roku - jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych, leśnych, finansowych, informatycznych, zespoły opieki zdrowotnej i innych.

Zakresem naszych badań objęte były firmy państwowe, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki cywilne, spółki jawne i osoby fizyczne.

 

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Nazwa firmy:
Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych PERFEKT Zofia Jabłońska

Działalność gospodarcza wpisana do ewidencji pod numerem 22311/2004/S Urzędu Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej

Polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Uprawnienie do badań sprawożdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany od 16 czerwca 2000 roku pod nr ewid.KRBR: 2309

Siedziba firmy: 
60-589 Poznań, 
ul. Nowina 25

NIP: 781-136-07-24

REGON: 639783898
Projekt i wykonanie: Strony internetowe wedzinski.com